โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว » ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้ว วีซ่าท่องเที่ยว ไปได้หรือยัง??

ญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้ว วีซ่าท่องเที่ยว ไปได้หรือยัง??

8 April 2022
1172   0

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ใครเข้าประเทศได้บ้าง??


ญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศที่เหล่านักท่องเที่ยวจับตาดู และรอคอยที่จะกลับไปท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิดในญี่ปุ่นเริ่มคลี่คลาย ญี่ปุ่น ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์โดยการประกาศ  อเมริกา อังกฤษ และชาติยุโรป โดยประกาศยกเลิกการห้ามเข้าประเทศตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ญี่ปุ่นเปิดประเทศ

การประกาศยกเลิกการห้ามเข้าประเทศนี้ ทำให้เหล่านักท่องเที่ยวตื่นตัวเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อทางกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นได้ชี้แจงว่า ยังไม่อนุญาติให้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ส่วนใครบ้างที่จะสามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่ 8 เมษายนนี้เป็นต้นไป ได้แก่

  1. คนที่มีสิทธิ์พำนักในญี่ปุ่นอยู่แล้ว
  2. คนทำงาน ครอบครัวและผู้ติดตาม
  3. นีกเรียน นักศึกษาต่างชาติ

โดยตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2565 จะเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เข้าญี่ปุ่นได้วันละ 10,000 คน ทั้งนี้คนที่ต้องการเดินทางเข้าญี่ปุ่นมีจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานที่มีกว่า 400,000 คน ซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวยังคงต้องรอต่อไป